ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
1,081
เดือนที่แล้ว
1,249
ปีนี้
6,834
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
31,453
ไอพี ของคุณ
3.236.27.143ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคน หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มีนาคม 2566
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่คลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มีนาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๕๒-๐๘๑ สายหลังบ้านตาเกิด-หน้าสวนปาล์ม หมู่ที่ ๖ บ้านคลองกะพั้ว ตำบลบ้านโคน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding07 มีนาคม 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๕๒-๐๑๐ สาย เลียบคลองทรายทอง หมู่ที่ ๑-๔ บ้านโคน ตำบลบ้านโคน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)07 มีนาคม 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256608 ธันวาคม 2565
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภายในตำบลบ้านโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์22 กันยายน 2565
ประกาศ อบต. บ้านโคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างอาคารหอประชุม อบต. บ้านโคน จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์20 กันยายน 2565
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมภายในตำบลบ้ารโคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน26 เมษายน 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีด้วยไฟฟ้า บ้าน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรอบ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน 28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-001 สายบ้านโคน หมู่ 1-2 สถานีรถไฟบ้านโคน หมู่ที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคน25 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน 09 กุมภาพันธ์ 2565
1 2 3 4 5 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล ม.411 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 หมู่ที่ 311 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านโคน ม.1-2 สายสถานีรถไฟ09 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ01 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.125 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม ม.825 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลงเกาะ หมู่ที่ 125 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-011 สายบ้านคลองกะพั้ว - บึงปลาเน่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-005 สายบ้านคลองเรียงงาม - คลองทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน 1 หมู่ 1,4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-008 สายบ้านไร่เจริญ - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์01 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)30 เมษายน 2563
ประกา อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียงทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์28 มกราคม 2563
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ 52-046 สายเลียบคลองไฟฟ้า - ต.ท่ามะเฟือง ม.5 ตำบลบ้านโคน05 กันยายน 2565
ประกาศราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-001 สายบ้านโคน หมู่ 1-2 สถานีรถไฟบ้านโคน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคน23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคน 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรอบ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 52-006 สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ ๗08 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-022 สายลงเกาะ หมู่ที่ 101 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๕๒-๐๐๔ สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม หมู่ที่ ๘31 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน27 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-011 สายบ้านคลองกะพั้ว - บึงปลาเน่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-008 สายบ้านไร่เจริญ - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์20 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโคน ๑ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์12 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-005 สายบ้านคลองเรียงงาม-คลองทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ04 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.52-009 สายเลียบทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256628 เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256631 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256601 มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256631 มกราคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256529 ธันวาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256530 พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256531 ตุลาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 256530 กันยายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256531 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 256529 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256529 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256531 มกราคม 2565
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256530 กันยายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256430 กันยายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256304 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256209 กรกฎาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1