ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต

ปลัด


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,059
เดือนที่แล้ว
1,276
ปีนี้
6,378
ปีที่แล้ว
6,599
ทั้งหมด
15,982
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน26 เมษายน 2565
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีด้วยไฟฟ้า บ้าน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรอบ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน 28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-001 สายบ้านโคน หมู่ 1-2 สถานีรถไฟบ้านโคน หมู่ที่ 1 28 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคน25 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน 09 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 52-006 สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ ๗09 กุมภาพันธ์ 2565
ครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 52-022 สายลงเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน 08 กุมภาพันธ์ 2565
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๕๒-๐๐๔ สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโคน 08 กุมภาพันธ์ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.124 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโคน ม.1-2 สถานีรถไฟ24 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก24 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ24 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาสนามฟุตซอล ม.424 มกราคม 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม ม.824 มกราคม 2565
1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล ม.411 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 หมู่ที่ 311 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านโคน ม.1-2 สายสถานีรถไฟ09 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ01 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.125 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม ม.825 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลงเกาะ หมู่ที่ 125 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-011 สายบ้านคลองกะพั้ว - บึงปลาเน่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-005 สายบ้านคลองเรียงงาม - คลองทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน 1 หมู่ 1,4 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-008 สายบ้านไร่เจริญ - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์01 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)30 เมษายน 2563
ประกา อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียงทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์28 มกราคม 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลางตามโครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-001 สายบ้านโคน หมู่ 1-2 สถานีรถไฟบ้านโคน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโคน23 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคน 22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ ๔ บ้านคลองรอบ กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน 11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 52-006 สายทางเข้าหมู่บ้านไร่เจริญ หมู่ที่ ๗08 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางตามโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-022 สายลงเกาะ หมู่ที่ 101 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.๕๒-๐๐๔ สายรอบหมู่บ้านคลองเรียงงาม หมู่ที่ ๘31 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางโครงการขยายระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโคน27 มกราคม 2565
ประกาศราคากลางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-011 สายบ้านคลองกะพั้ว - บึงปลาเน่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์22 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-008 สายบ้านไร่เจริญ - บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์20 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านโคน ๑ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์12 มกราคม 2564
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.52-005 สายบ้านคลองเรียงงาม-คลองทรายทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ04 มกราคม 2564
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.52-009 สายเลียบทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256529 เมษายน 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256531 มีนาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256528 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256531 มกราคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256430 ธันวาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256430 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256431 ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256329 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 256430 กันยายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256304 ตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256209 กรกฎาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1