ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
449
ปีนี้
2,278
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
2,404
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณนานางจรัญ ชนิดช่องเดียวพร้อมประตูเปิด - ปิด หมู่ที่ 816 กรกฎาคม 2563
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณเลียบถนน อต.ถ.52-036 สายดอกรัก ลงแม่น้ำน่าน09 มิถุนายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเปร่ง25 พฤษภาคม 2563
โ่ครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณ นานางจรัญชนิดช่องเดียวพร้อมประตูเปิด-ปิด ๑ แห่ง (ตามแบบ ทถ -5-201)25 พฤษภาคม 2563
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อต.ถ 52-033 สายสราญรมย์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคนกำหนด)19 พฤษภาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียงทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 เมษายน 2563
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย ภายในตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.กำหนด)27 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองไร่เจริญบ้านนางเตือนใจ หมู่ 7 จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคนกำหนด)27 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลงบุ่งบ้านโคน หมู่ ๒ จำนวน ๑ สาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคน กำหนด)27 เมษายน 2563
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายต้นโพธิ์ - นาตาวัง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ สาย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.บ้านโคนกำหนด27 เมษายน 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติดคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียบทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 เมษายน 2563
ร่างประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียบทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์)26 มีนาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมพงษ์-บ้านนายเสมียน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์23 มีนาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง03 มีนาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง กำหนด วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง จำนวน 4 โครงการ25 กุมภาพันธ์ 2563
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์01 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)30 เมษายน 2563
ประกา อบต.บ้านโคน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ. 52-009 สายเลียงทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1, 2, 3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์28 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562(เดือน กค พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กย พ.ศ. 2562) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์29 ตุลาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.52-009 สายเลียบทางรถไฟไปบ้านบุ่ง หมู่ที่ 1,2,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 256329 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 256330 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 256331 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256328 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 256331 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 256231 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 256229 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 256231 ตุลาคม 2562
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หัวข้อวันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 256209 กรกฎาคม 2563
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1