ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
25
เดือนนี้
825
เดือนที่แล้ว
632
ปีนี้
825
ปีที่แล้ว
6,599
ทั้งหมด
10,429
ไอพี ของคุณ
23.20.20.52


1
ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 ตุลาคม 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กันยายน 2564

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
30 เมษายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
20 เมษายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
29 ธันวาคม 2563

ประกาศ อบต. บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
23 ธันวาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิงของทางราชการและเกณฑ์การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
01 ตุลาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดคน ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
15 กันยายน 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
09 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  กำหนดจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2563  โดยจัดให้มีพิธีการหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563  และแห่เทียนจำนำพรรษาถวายให้วัดในวันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  2563  ตามกำหนดการดังนี้  

(หมายเหตุ  การแต่งกายชุดขาว)

19 มิถุนายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคนเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
10 เมษายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
03 เมษายน 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)