ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
449
ปีนี้
2,278
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
2,404
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
09 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  กำหนดจัดงานโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา  ประจำปี 2563  โดยจัดให้มีพิธีการหล่อเทียนจำนำพรรษาในวันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563  และแห่เทียนจำนำพรรษาถวายให้วัดในวันศุกร์ที่  3  กรกฎาคม  2563  ตามกำหนดการดังนี้  

(หมายเหตุ  การแต่งกายชุดขาว)

19 มิถุนายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
15 มิถุนายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคนเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
10 เมษายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
03 เมษายน 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างท่ัวไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
30 มีนาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
30 มีนาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
09 มีนาคม 2563

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฉบับเพิ่มเติม),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
24 มกราคม 2563

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
13 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
12 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
03 ธันวาคม 2562

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
03 ธันวาคม 2562

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
29 พฤศจิกายน 2562

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
12 พฤศจิกายน 2562

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (16 รายการ)