ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต

ปลัด


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
1,059
เดือนที่แล้ว
1,276
ปีนี้
6,378
ปีที่แล้ว
6,599
ทั้งหมด
15,982
ไอพี ของคุณ
3.235.78.122


1
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้อง ๆ อายุ 9 - 18 ปี ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยออนไลน์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
10 มิถุนายน 2565

ประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
23 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
18 พฤษภาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างท่ั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
24 มีนาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค),องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
22 มีนาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเป็นพนักงานจ้างท่ั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
18 มีนาคม 2565

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
21 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
10 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 ตุลาคม 2564

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กันยายน 2564

รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
30 เมษายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
20 เมษายน 2564

ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
29 ธันวาคม 2563

ประกาศ อบต. บ้านโคน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
23 ธันวาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (34 รายการ)