ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
449
ปีนี้
2,278
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
2,404
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197


นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชวลิต จารุชาต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวมยุรี จันทร์สา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวพิศเพลิน ศิริอ่วม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายกฤษติพงษ์ โกจารย์ศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวปัทมาภรณ์ ท้วมดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางธคพร แสงแดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางแววดาว ทิพย์บุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยุทธิภูมิ กลัดนุถะ
พนักงานขับรถ


นายวิโรต นวลแหยม
นักการภารโรง


นางกิ่งแก้ว พรมจุ้ย
คนงานทั่วไป