ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต

ปลัด


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
1,090
เดือนที่แล้ว
1,071
ปีนี้
5,133
ปีที่แล้ว
6,599
ทั้งหมด
14,737
ไอพี ของคุณ
3.235.176.80


ลำดับรายการวันที่
1การกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ. 25409 ม.ค. 2563
2การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.25429 ม.ค. 2563
3สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
4การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
5การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 (กรณี อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)9 ม.ค. 2563
6กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589 ม.ค. 2563
7การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
8กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256117 ต.ค. 2561

1