ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
342
ปีนี้
758
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
3,763
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139


ลำดับรายการวันที่
1กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589 ม.ค. 2563
2การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 (กรณี อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)9 ม.ค. 2563
3การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
4สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
5การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.25429 ม.ค. 2563
6การกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ. 25409 ม.ค. 2563
7การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
8กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256117 ต.ค. 2561

1