ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
128
เดือนที่แล้ว
651
ปีนี้
6,095
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
9,100
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256017 ส.ค. 2563
2ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256117 ส.ค. 2563
3ประกาศกำหนดส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 ส.ค. 2563
4ประกาศมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง16 ก.ค. 2563
5ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ16 ก.ค. 2563
6ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน16 ก.ค. 2563
7ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน16 ก.ค. 2563
8ปรกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง1 ต.ค. 2562
9ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1 ต.ค. 2562
10ข้อบังคับ เรื่อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน พ.ศ. 25621 ต.ค. 2562
11ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง2 ต.ค. 2561
12ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ2 ต.ค. 2561
13ประกาศ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2 ต.ค. 2561
14ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสิน2 ต.ค. 2561
15ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ2 ต.ค. 2561
16ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน2 ต.ค. 2561

1