ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
12
เดือนนี้
416
เดือนที่แล้ว
342
ปีนี้
758
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
3,763
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139

นายอนุเทพ โพธิ์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน

นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจักรกฤษ บัวแย้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนาชัย ปานทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รก.ผอ.กองการศึกษา
นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง รก.ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร