ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
459
เดือนที่แล้ว
555
ปีนี้
3,311
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
6,316
ไอพี ของคุณ
3.229.137.68

นายอนุเทพ โพธิ์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน


นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายจักรกฤษ บัวแย้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพัฒนาชัย ปานทอง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร