ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
128
เดือนที่แล้ว
651
ปีนี้
6,095
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
9,100
ไอพี ของคุณ
54.227.97.219


หัวข้อวันที่
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การประกาศรายงานการประชุมเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนมีมติรับรอง09 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 4 คร้ังที่ 1/2563 09 ธันวาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การเปิดประชุมสมัยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 256301 ธันวาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (สมาชิกสภา อบต.บ้านโคน)01 ธันวาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม01 ธันวาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม01 ธันวาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนมีมติรับรอง24 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 คร้ังที่ 2/256324 สิงหาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 256317 สิงหาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (สมาชิกสภา อบต.บ้านโคน)17 สิงหาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม17 สิงหาคม 2563
หนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม17 สิงหาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง การประกาศรายงานการประชุมที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนมีมติรับรอง14 สิงหาคม 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/256314 สิงหาคม 2563
ประกาศ อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 สิงหาคม 2563
123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1