ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
15
เดือนนี้
459
เดือนที่แล้ว
555
ปีนี้
3,311
ปีที่แล้ว
2,879
ทั้งหมด
6,316
ไอพี ของคุณ
3.229.137.68


ท้องถิ่นสัญจร
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
เวลา 13.30 น.  นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานการประชุมท้องถิ่นสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมี นายวิรัช พินเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสภาพทั่วไปและปัญหาของตำบล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน และพนักงาน ร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน ระเบียบ ข้อกฎหมาย ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกันของส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ตามวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 
08 มิถุนายน 2564