ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ร้องเรียน ร้องทุกข์

ปลัด
คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
8
เดือนนี้
449
เดือนที่แล้ว
449
ปีนี้
2,278
ปีที่แล้ว
126
ทั้งหมด
2,404
ไอพี ของคุณ
18.207.102.38
ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข

       ตามที่  อำเภอพิชัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดต้ังตู้ปันสุช  บริเวณสถานที่ที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม  โดยขอเชิญชวนข้าราชการ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  วัด  และประชาชนในพื้นที่  ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือส่ิงของในการดำรงชีพ  เช่น  ข้าวสาร  อาหารแห้ง  น้ำดิ่ม  และสืองของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน  แล้วประชาสัมพันธ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนสามารถไปเลือกหยิบสิ่งของในตู้ปันสุขเท่าที่จำเป็นและตรงกันที่ต้องการ  

       ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน  ได้จัดต้ังตู้ปันสุข  "ชาวตำบลบ้านโคนร่วมปันสุข" ขึ้น  ท้ังนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  


 
26 พฤษภาคม 2563