ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


1
ประกาศจังหวัด เรื่อง แผนสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด เพื่อให้การบูรณาการการทำงานและเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื้อมวลชน ดำเนินการตามประกาศแผนสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด จังหวัดอุตรดิตถ์

13 มีนาคม 2566

คำสั่ง อบต. บ้านโคน  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
13 มีนาคม 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงาน ร่วมเป็นส่ววนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
01 มีนาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสระดับชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
01 มีนาคม 2566

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าและการเผาในที่โล่งแจ้ง ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุน การดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดอุตดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
06 กุมภาพันธ์ 2566

รับมอบรางวัลในการประกวดซุ้มวัฒนธรรมและของดี,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
(วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566) นายกวิรัช พินเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน มอบหมายให้ นายสมยศ วันมา ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน รับมอบรางวัลในการประกวดซุ้มวัฒนธรรมและของดีแต่ละตำบล ในงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2566 จาก นายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ได้รับรางวัลชมชย ในการประกวดซุ้มวัฒนธรรมและของดีแต่ละตำบล ในงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำซุ้มวัฒนธรรมและของดีตำบลบ้านโคน
06 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
27 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับเงินของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
25 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
20 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันให้กับทุกพื้นที่ในตำบลบ้านโคน ระหว่างวันที่ 23 - 27 มกราคม 2566

19 มกราคม 2566

รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
16 มกราคม 2566

ประกาศ อบต. บ้านโคน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
30 พฤศจิกายน 2565

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
16 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์วารสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์,องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน,bankhon.go.th
ประชาสัมพันธ์วารสารจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
การจัดหางานและตำแหน่งว่างประจำเดือน ตุลาคม 2565
20 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)