ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re x-ray ) ตามนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย”
(เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวิรัช พินเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต. บ้านโคน และนายสมยศ วันมา หัวหน้าศูนย์คัดกรองยาเสพติดตำบลบ้านโคน​ บูรณาการร่วมกับสมาชิก อส.อ.พิชัยที่ 8,ผรส.,อบต.บ้านโคน ,สถานีตำรวจภูธรพญาแมน ,รพ.สต.บ้านโคน ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ต.บ้านโคน ,อสม.,อปพร.ดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Re x-ray ) ตามนโยบายจังหวัดอุตรดิตถ์ “เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย” โดยดำเนินการตรวจสารเสพติดกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ จากข้อมูลการสำรวจปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 8 หมู่บ้าน
ผลการดำเนินการตรวจสารเสพติด ทั้ง 8 หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 114 ราย พบสารเสพติดประเภทยาบ้า จำนวน 23 ราย ได้นำส่งศูนย์คัดกรอง ต.บ้านโคน อ.พิชัย เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป

 
28 กุมภาพันธ์ 2566