ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ลำดับรายการวันที่
1การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.256230 ส.ค. 2565
2การกำหนดอัตราการเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น พ.ศ. 25409 ม.ค. 2563
3การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.25429 ม.ค. 2563
4สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
5การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 25559 ม.ค. 2563
6การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550 (กรณี อบต. และกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)9 ม.ค. 2563
7กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 25589 ม.ค. 2563
8การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 256231 ต.ค. 2562
9กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 256117 ต.ค. 2561

1