ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน24 ต.ค. 2562
2คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน22 ต.ค. 2562
3คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร21 ต.ค. 2562
4คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร21 ต.ค. 2562
5คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายใน10 ต.ค. 2562
6คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด10 ต.ค. 2562
7คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง10 ต.ค. 2562
8คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง10 ต.ค. 2562
9คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม10 ต.ค. 2562
10คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม10 ต.ค. 2562
11คำสั่ง อบต.บ้านโคน เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายงานหน้าที่ภายในกองส่งเสริมการเกษตร10 ต.ค. 2562

1