ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


ลำดับรายการวันที่
1การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร16 มิ.ย. 2563
2การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 มิ.ย. 2563
3การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ16 มิ.ย. 2563
4การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร16 มิ.ย. 2563
5การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 มิ.ย. 2563
6การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ16 มิ.ย. 2563
7การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ16 มิ.ย. 2563
8การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร16 มิ.ย. 2563
9การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด16 มิ.ย. 2563
10การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน16 มิ.ย. 2563
11การรับชำระภาษีป้าย16 มิ.ย. 2563
12การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ16 มิ.ย. 2563
13การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 มิ.ย. 2563
14การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 มิ.ย. 2563
15การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)16 มิ.ย. 2563
16การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)16 มิ.ย. 2563
17การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น16 มิ.ย. 2563
18การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)16 มิ.ย. 2563
19การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ16 มิ.ย. 2563
20การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ16 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|