ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236

นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนนางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 081-0409577
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 081-0449503
นายจักรกฤษ บัวแย้ม
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 083-5191665
นายสมยศ วันมา
ผุู้อำนวยการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร. 081-0449503
นางสาวเยาวเรศ ก้อนเครือ
หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร. 081-0409577
นายสมยศ วันมา
ผู้อำนวยการกองคลัง ปฏิปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร. 081-0449503