ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

  1. ลักษณะที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอและจังหวัด)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน เป็นตำบลหนึ่งใน 11 ตำบลของอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 58 กิโลเมตร

 

  1. เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่)

เนื้อที่ของตำบลบ้านโคนมี พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 42,237 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 26,398.130 ไร่

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ตำบลท่ามะเฟือง และตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศใต้

ติดต่อกับ

อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ

ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีแม่น้ำน่านเป็นเส้น แบ่งเขตตำบล 

 

  1. ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีที่ราบลุ่มบ้านคลองกะพั้ว บางส่วนซึ่ง เป็นบริเวณติดต่อกับตำบลนาอิน

 

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ (แสดงถึงแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ)

 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

* แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน

ตำบลบ้านโคน มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านพื้นที่บางส่วนของตำบลมีบึง หนอง และอื่นๆ 8 แห่ง ได้แก่ บึงบ้านโคน, บึงเบิก, คลองกระพั้ว, คลองเรียงงาม, คลองไทร, คลองปลายนา, คลองรอบ หรือคลองตด

 

* แหล่งน้ำธรรมชาติใต้ผิวดินที่สร้างขึ้น

เป็นแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค ประกอบด้วย

 

ฝาย

2 แห่ง

บ่อน้ำตื้น

124  แห่ง

บ่อบาดาล

320 แห่ง

บ่อโยก

20 แห่ง

ประปา

12 แห่ง

 

  1. ลักษณะการปกครอง

ตำบลบ้านโคนแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านโคน

225

383

365

748

2

บ้านโคน

205

327

342

669

3

บ้านโคน

182

323

346

669

4

บ้านหาดสายบัว  บ้านหาดกำแพง

191

286

325

611

5

บ้านหาดกำแพง

164

278

292

570

6

บ้านคลองกะพั้ว

230

296

420

816

7

บ้านไร่เจริญ

171

310

308

618

8

บ้านคลองเรียงงาม

142

267

264

531

รวม

1,492

2,570

2,662

5,323