ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 055-479848

ทุจริต


รับฟังความเห็น

ไฟฟ้า

รถบรรทุกน้ำ

กระเช้าไฟฟ้า

คู่มือประชาชน

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/10/2562
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,293
เดือนที่แล้ว
1,293
ปีนี้
4,434
ปีที่แล้ว
15,015
ทั้งหมด
29,053
ไอพี ของคุณ
44.201.94.236


สภาพทางเศรษฐกิจ

 

1 การประกอบอาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นรายได้หลักของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีพืชชนิดอื่นๆ ได้แก่ ถั่วเหลือง ฯลฯ และมีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อเป็นการบริโภคและจำหน่ายบ้าง ได้แก่ โค กระบือ สุกร และไก่ มีการประมงเลี้ยงปลาต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้มีการรับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ

 

2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

 

-  ธนาคาร

-

แห่ง

-  โรงแรม

-

แห่ง

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าช

17

แห่ง

-  โรงงานอุตสาหกรรม

-

แห่ง

-  โรงสี

4

แห่ง

 

สภาพทางสังคม

 

 

  1. การศึกษา

 

-  โรงเรียนประถมศึกษา

4

แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา

1

แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา

-

แห่ง

-  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง

-

แห่ง

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4

แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

8

แห่ง

 

    1. รายละเอียดการศึกษา

 

ชื่อโรงเรียน

หมู่ที่ตั้ง

ประเภทโรงเรียน

- โรงเรียนชุมชนบ้านโคน

หมู่ที่  1

โรงเรียนประถมศึกษา

- โรงเรียนบ้านโคนพิทยา

หมู่ที่  4

โรงเรียนมัธยมศึกษา

- โรงเรียนบ้านหาดกำแพง

หมู่ที่  5

โรงเรียนประถมศึกษา

- โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว

หมู่ที่  6

โรงเรียนประถมศึกษา

- โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม

หมูที่ 8

โรงเรียนประถมศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

หมู่ที่  1,5,6,8

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  กศน.

หมู่ที่  4

การศึกษานอกโรงเรียน

 

  1. สถาบัน และองค์กรทางศาสนา

 

-  วัด / สำนักสงฆ์

5

แห่ง

-  มัสยิด

-

แห่ง

-  ศาลเจ้า

-

แห่ง

-  โบสถ์

-

แห่ง

 

  1. วัด

 

ชื่อ

ที่ตั้ง

วัดบุพพาราม

หมู่ที่  1

วัดหาดกำแพง

หมู่ที่  5

วัดคลองกะพั้ว

หมู่ที่  6

วัดเด่นกระต่าย  (ไร่เจริญ)

หมู่ที่  7

สำนักสงฆ์คลองเรียงงาม

หมู่ที่  8