พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน และพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์